Heeft u ons gespot op de International Armyshow in Maastricht? Wilt u de actievoorwaarden weten van onze Like en win actie? Lees dan hieronder verder:

  1. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je Mockeryshop hebt geliked op Facebook. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen;

  2. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. Medewerkers zijn uitgesloten van deelname;

  3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie;

  4. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven;

  5. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname;

  6. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze;

  7. Winnaars worden binnen vijf werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via Facebook Messenger of e-mail;

  8. Mockeryshop kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave        van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt;

  9. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd;

10. Winnaars worden niet publiekelijk bekend gemaakt;

11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen;

12  De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Mockeryshop voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Gegevens          worden na bekendmaking van de winnaar(s) verwijderd;

13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Mockeryshop;

14. Mockeryshop handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen .

15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing;

16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

17. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Mockeryshop: info@mockeryshop.nl